Kredyty

Pojęcie i funkcje kredytów:
Kredyt – oprocentowana pożyczka udzielana przez bank kredytobiorcy.
Funkcje kredytów:
• emisyjna – wprowadzanie do obiegu nowych zasobów pieniądza
• dochodowa – gdy kredyt tworzy popyt; dochodowa prosta – gdy kredyt nie tworzy dodatkowego popytu

Umowa kredytowa i jej elementy
Umowa kredytowa – umowa określająca podstawowe obowiązki stron umowy, kwotę kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie, wielkość prowizji, zakres uprawnień banku, warunki korzystania przez kredytobiorcę z kredytu oraz termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; wymóg formy pisemnej.

Rodzaje kredytów:
1) Kryterium rzeczowe
-kredyty w ścisłym rozumieniu – na określony cel
-pożyczki pieniężne – bez określonego celu
-awale kredytowe – poręczenie udzielone przez bank dla innego podmiotu; bank nie angażuje środków pieniężnych, ale angażuje swoją zdolność kredytową
2) Kryterium czasu
-krótkoterminowe – do 1 roku
-średnioterminowe – 1-3 lat
-długoterminowe – ponad 3 lata
3) Kryterium przedmiotu
-obrotowe – na bieżącą działalność
-inwestycyjne – na powiększenie majątku trwałego
4) Kryterium walutowe
-złotówkowe
-dewizowe
5) Kryterium formy
-na rachunku bieżącym
a) kredyt otwarty – krótkoterminowy, bank zobowiązuje się do pokrycia, w ramach pewnego limitu, wypłat gotówki, czeków, poleceń przelewu i akredetyw.
b) kredyt płatniczy (kasowy, przejściowy) – zaciągany na kilka do kilkunastu dni; pozwala przedsiębiorstwu na bieżące regulowanie zobowiązań.
-na rachunku kredytowym
a) kredyty wekslowe
-kredyt dyskontowy (wekslowy) – bank wykupuje weksel przed terminem płatności; dwa rodzaje kredytów dyskontowych – jednorazowy, oraz linia dyskontowa – umożliwia kredytobiorcy składanie róznych weksli w danym czasie i do pewnej kwoty
-kredyt akceptacyjny – bank zobowiązuje się do akceptowania weksli; stosowane gł. w eksporcie
b) kredyt lombardowy – udzielany pod zastaw papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych i towarów; łatwy do uzyskania ale b.drogi; krótkoterminowy (od kilku dni do kilku miesięcy
c) kredyt hipoteczny – pod zastaw hipoteki; średnio- i długoterminowy
d) faktoring – wykup należności przed terminem
e) leasing – polega na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego wyposażenia, urządzeń czy budynków w zamian za opłaty leasingowe i prowizję;
-finansowy – dzierżawa na okres równy okresowi amortyzacji; po upływie użytkowania leasingobiorca może odkupić przedmiot leasingu
-operacyjny – dzierżawa na okres krótszy niż wynosi okres amortyzacji
-bezpośredni – od producenta
-pośredni – od instytucji leasingowej, banku
-brutto – leasingobiorca ponosi koszty eksploatacji, napraw remontów
-netto – leasingodawca ponosi koszty eksploatacji, napraw remontów

Zabezpieczenie kredytów.
1. osobiste – weksel własny in blanco, cesja wierzytelności, poręczenie (awal, żyrant), gwarancja
2. rzeczowe – zastaw (bank jest posiadaczem zabezpieczenia), przewłaszczenie rzeczy ruchomych (bank jest właścicielem zabezpieczenia do momentu spłaty kredytu), hipoteka.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: