Transakcje zawierane na GPW

Giełda papierów wartościowych(GPW) to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna – sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy czym ceny owych transakcji ustalone są na podstawie popytu i podaży, a następnie podawane do wiadomości publicznej.
Giełda papierów wartościowych stanowi regularnie odbywający się rynek dla jednorodnych pod względem właściwości towarów, których ceny kształtują się pod wpływem swobodnej gry popytu i podaży.
Wyróżniamy:
• giełdę główną (oficjalną)
• operacje przedgiełdowe i pogiełdowe
• handel pozagiełdowy.
Wprowadzenie na giełdę to przeprowadzenie pierwszych obrotów, zapoczątkowanie notowań. Warunki konieczne przy wprowadzaniu na giełdę papieru wartościowego:
• dopuszczenie do handlu giełdowego
• wniosek o dopuszczenie w formie pisemnej sporządzony przez emitenta lub w jego imieniu przez jeden z reprezentowanych na giełdzie domów emisyjnych
• do wniosku dołączony załącznik: tytuł emisji, wyciąg z rejestru handlowego
• przed wprowadzeniem na giełdę papiery wartościowe nie mogą być przedmiotem transakcji na rynku urzędowym.
Papiery wartościowe nadające się do obrotu na giełdzie muszą spełniać 3 warunki:
• musi ich być dużo
• muszą być wzajemnie wymienialne
• muszą być przenośne (transferowalne).
Transakcje zawierane na GPW:
• natychmiastowe – jednoczesne zawarcie i wykonanie kontraktu
• na ściśle określony termin – brak prawa do odstąpienia od zawartej transakcji, warunkiem dopuszczającym często jest posiadanie przez partnerów po połowie kwot wartości transakcji w banku. Dla każdej transakcji bank otwiera konto rozliczeniowe, pod koniec okresu rozliczeniowego saldo jego przenosi się na zwykły rachunek. Zapłata i dostarczanie walorów następuje w chwili wykonania transakcji. Transakcje terminowe umożliwiają przeprowadzenie sprzedaży bez pokrycia – sprzedający przed datą transakcji ma okazję do nabycia walorów taniej, gra na zniżkę kursu.
• warunkowe (premiowe) – jedna z uczestniczących firm może po dokonaniu zapłaty premii odstąpić od umowy. Przy transakcji z prawa zwyżki kupujący może wybrać między wykonaniem umowy i odstąpieniem od niej. Uzyskuje on różnice kursowe od zaangażowanych środków z kilku akcji. W przypadku załamania hossy strata gracza ogranicza się do premii. Przy transakcji z prawem zniżki sprzedawca dysponuje prawem wyboru, jest graczem na bessę, zabezpiecza się przed zbyt dużymi stratami. Spekulant grający na zniżkę odstąpi od wykonania transakcji jeżeli kurs w dniu deklaracji premii (4 dni przed) znajduje się na poziomie lub powyżej bazy premii. Nabędzie on walory po kursie premiowym, jeżeli kurs w dniu deklaracji premii ukształtuje się na poziomie lub poniżej bazy premii.
• opcyjne – jedna ze stron w zamian za zapłatę premii opcyjnej nabywa prawo do zadeklarowania się w określonym terminie czy wykona kontrakt czy nie. Różnice wobec transakcji warunkowych: kurs bazowy przyjmuje wartości ze ścisłego przedziału, cena opcji (premia) jest zmienna, za opcję należy zapłacić zawszę (nie tylko przy odstąpieniu od umowy), można zażądać kontraktu w każdej chwili, aż do czasu upływu ważności. Istnieją opcje zakupu i sprzedaży.
• financial futures – to transakcje terminowe w zakresie oprocentowania od należności. Gdy sądzimy, że oprocentowanie będzie rosnąć sprzedajemy financial futures (przy rosnącym oprocentowaniu spada wartość obligacji o stałym oprocentowaniu). Służą do zabezpieczania się przed wahaniami kursów dużych portfeli składających się z obligacji. Transakcje financial futures dotycz¹ce oprocentowania mog¹ byæ zawarte w odniesieniu do: Certificates of Deposit, General National Mortgage Assoc., Long Gilt Edged Bords, Treasury Bills, Treasury Bonds.
• arbitraż w zakresie papierów wartościowych – wykorzystanie lokalnych różnic kursowych. Można go dokonywać tylko, gdy walor jest notowany na więcej niż jednej giełdzie, przyczynia się on do wyrównania kursów.

Każda transakcja składa się z dwóch części:
• zawarcie transakcji: deklaracja woli zakupu, ilość, przedmiot transakcji, kurs albo cena, miejsce dostawy i termin realizacji, miejsce i data zapłaty.
• wykonanie kontraktu: dostarczenie walorów, zapłata za walory.
Elementy strategii, analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: