Rynek kapitałowy

Podstawowe informacje o rynku kapitałowym – definicja, istota, zadania, segmenty, uczestnicy
Rynek kapitałowy – ogół transakcji instrumentami finansowymi, których termin realizacji jest dłuższy niż 1 rok. Przedmiotem transakcji są zbywalne papiery wartościowe, akcje i obligacje.
Rynek pieniężny – to rynek papierów wartościowych krótkoterminowych (np. weksli, akcji).
Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest możliwość realokacji środków finansowych od podmiotów dysponujących wolnym kapitałem do tych, którzy go potrzebują. Emitent papierów wartościowych uzyskuje potrzebne środki na sfinansowanie działalności. Nabywca lokuje swój kapitał na korzystnych warunkach. Rynek kapitałowy umożliwia przenoszenie kapitałów między sektorami gospodarki oraz transformację kapitałów krótkoterminowych w długoterminowe.

Rynek kapitałowy składa się z 2 segmentów:
• rynku pierwotnego – transakcje nowo emitowanymi papierami wartościowymi
• rynku wtórnego – na nim nabywcy papierów wartościowych sprzedają je kolejnym inwestorom. Wyróżnia się dwa rodzaje rynku wtórnego w zależności od stopnia jego zinstytucjonalizowania: giełdy papierów wartościowych i rynek over the counter (OTC) – sieć połączeń między bankami i innymi instytucjami finansowymi zawierającymi między sobą transakcje kupna/sprzedaży papierów wartościowych.

Inny podział rynku kapitałowego na:
• publiczny
• niepubliczny

Najważniejsi uczestnicy rynku kapitałowego:
• strona popytowa: przedsiębiorstwa, banki komercyjne, rząd, władze lokalne
• strona podażowa: banki komercyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze lokacyjne, powiernicze (otwarte), fundusze zamknięte.

Należy pamiętać o zamianie stron popytu i podaży w zależności od tego, czy rozpatrujemy rynek kapitałowy czy rynek papierów wartościowych.
Rodzaje papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym.
1) Ze względu na rodzaj uosobionego prawa majątkowego:
– papiery uosabiające wierzytelności pieniężne np. weksle, obligacje, listy zastawne (hipoteczne)
– papiery uosabiające prawa współwłasności majątkowej, np. akcje.

2) Ze względu na sposób przenoszenia tytułów własności do praw majątkowych:
– papiery na okaziciela, bardzo płynne
– papiery na zlecenie – wskazują określoną osobę jako właściciela, przewidują możliwość przenoszenia praw wierzycielskich na inne osoby poprzez indos na dokumencie
– papiery imienne.

3) Z punktu widzenia charakteru dochodów:
– papiery przynoszące stały dochód, np. obligacje na okaziciela lub imienne, obligacje pożyczkowe, zamienne, hipoteczne, opcje, renty wieczyste
– papiery przynoszące zmienny dochód: akcje, certyfikaty partycypacyjne, akcje dające prawo do udziału w zysku…

4) Podział obligacji:
– pożyczkowe
– zamienne – zamienialne na akcje
– hipoteczne – zabezpieczone majątkiem trwałym.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: