Niezawodność

Niezawodność elementu.
Niezawodność to właściwość obiektu określona prawdopodobieństwem spełnienia postawionych wymagań jakościowych w określonych warunkach x i określonym czasie t Czytaj dalej

Reklamy

Kredyty

Pojęcie i funkcje kredytów:
Kredyt – oprocentowana pożyczka udzielana przez bank kredytobiorcy. Czytaj dalej


Przedsiębiorczość, Innowacyjność i Konkurencyjność

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca – definicja i znaczenie.
Przedsiębiorczość to proces składający się z czterech etapów:
• identyfikacji pomysłu
• oceny pomysłu
• opracowania pomysłu
• wdrożenia pomysłu Czytaj dalej


Mała własna firma

Definicja i cechy charakterystyczne małych firm.
Firma to zespół środków – rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Czytaj dalej


Metody analizy strategicznej

SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) to metoda analizy atutów i słabości przedsiębiorstwa w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Czytaj dalej


Reguły tworzenia strategii i analiza

Reguły tworzenia strategii:
1. Odejść od jednostronnego i krótkowzrocznego myślenia w kategoriach bilansu i zysku na rzecz myślenia cybernetycznego – w kategoriach powodzenia na rynku.
2. Nie lekceważyć żadnej, nawet chwilowej okazji do zdobycia przewagi. Czytaj dalej


Strategia firmy

Strategia firmy – definicja, istota, podstawowe elementy.
Strategia to proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji, przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów. Czytaj dalej